Meld inn arrangement til 2014.

Ting på gang! Kulturvekkå i Tingvoll begynner nå å ta i mot innmeldinger av arrangementer til Kulturvekkå i Tingvoll 2014.

Alle innmeldinger må inneholde navn på arrangør, beskrivelse for arrangement og ønsket dato for arrangement. Dette sendes så på e-post til camilla.haltbakk@tingvoll.kommune.noKulturvekkå i Tingvoll logo