Styret i Kulturvekkå

Kulturvekkå vart i 2015 ein eigen frivillig organisasjon og har difor årsmøte med val av styremedlemmer.

Tidlegare vart medlemmane utnevde av kultur- og oppvekstutvalet i kommunen. I dag består styret av fem frivillige og ein representant frå kommunen som bidreg med ein del praktisk arbeid, som er nedfelt i stillingsintruksen.

Styret for Kulturvekkå 2017 består av:

Synnøve Nes, leder

Unn Catodotter Fyllingsnes, nestleder

Ståle Husby, kasserer

Mattis Himo, sekretær fra kommunen

Hanne Dragsnes

Nina Vågen Roaldset