Sponsorar

Kulturvekkå i Tingvoll er i hovudsak finansiert av våre flotte sponsorar. Dei gjer det mogleg for arrangørane å halde bilettprisane nede, gjerne gratis for born og unge, og det gjer det mogleg for oss å prioritere smalare arrangement for større bredde. Saman er dei med på å gjere Tingvoll kommune til ein betre stad å bu. Vi treng stadig fleire sponsorar for å gjere kulturvekkå enda betre. Ta gjerne kontakt om din bedrift ønskjer å støtte Kulturvekkå.

Hovudsponsor:

AquaGen

Øvrige sponsorar:


NEAS
HydroSparebanken Møre