Takk for i år

På vegne av Kulturvekkå 2015- vil jeg takke arrangører, publikum, artister og alle som har deltatt. Ydmyk.
Tusen takk for tilliten jeg ble vist da jeg ble valgt til leder for 2014/15. Det har vært intetessante og lærerike år. Jeg er imponert over hvor mange dyktige kulturarbeidere vi har i kommunen vår. Stå på! Og takk for meg.
Mvh Gry