Takk for i år!

Hjarteleg takk til alle arrangørar, deltakarar og publikummarar under Kulturvekkå! Det har vore ei lang rekke flotte arrangement med godt besøk! Neste år er Kulturvekkå sett til 26. april – 2. mai 2014.